Gebruiken in Israël: yom Kippur

Het Jodendom kent een schat aan traditionele en Bijbelse gebruiken. Van bijzondere rituelen die eeuwenlang worden overgedragen tot belangrijke feestdagen waarover we in de Bijbel lezen. Van de wekelijkst terugkerende Shabbat tot het jaarlijkse Loofhuttenfeest: ieder feest is uniek en geweldig om in Israël mee te maken. Dan zijn er ook nog de Israëlische vieringen en herdenkingen die ieder jaar terugkomen. Zelf deze bijzondere gebruiken of feestdagen beleven in Israël? Bekijk onze rondreizen.

Wanneer de bladeren van de bomen vallen en het herfst wordt in Nederland, breekt in Israël een belangrijke periode aan. Een aantal grote Bijbelse feesten vinden in het najaar plaats. Een bijzondere tijd om op reis te gaan naar het Beloofde Land: bekijk onze najaarsreizen. Wat is het mooi om de Joodse feesten in Israël te beleven.

Yom Kippur in Israël

Een van die belangrijke dagen is Yom Kippur, uitgesproken als ‘jom Kipoer’, wat ‘dag van de verzoening’ betekent. Dit was de enige dag in het Joodse jaar dat de hogepriester binnen mocht gaan in het Heilige der Heiligen, om te pleiten voor het volk Israël. Zoals we lezen in Leviticus 16 legde de hogepriester zijn handen op de kop van een bok en beleed hij en al de ongerechtigheden, overtredingen en zonden van de Israëlieten. Deze ‘zondebok’ werd de woestijn in gestuurd om de zonden weg te dragen.

Hoewel er op dit moment geen tempel en eredienst zijn, is Jom Kippoer voor het Joodse volk nog steeds de heiligste dag van het jaar. Na het Joodse nieuwjaar beginnen de tien dagen van ontzag, waarin men vergeving vraagt aan vrienden, familie en kennissen. Grote Verzoendag is een vastendag waarop men niet werkt. De normaal zo drukke straten van de hoofdstad Jeruzalem zijn deze dag helemaal stil. Op de vooravond van Jom Kippoer komt het Joodse volk bij de Kotel (Klaagmuur) samen, in wit gekleed, om zich voor God te vernederen. Wilt u deze bijzondere dag in Israël meemaken? Ga dan mee op Loofhuttenreis met Yom Kippur!

De symbolische betekenis

Zoals we in de Bijbel kunnen lezen, is het eerste verbond een voorafschaduwing van wat nog zou komen. Zo zien we dat ook in Jom Kippoer een prachtige betekenis ligt, vooruitwijzend naar de Messias:

Hebreeën 9:12-14 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden besprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

De Messias is de ware Hogepriester die voor ons verzoening bewerkt heeft bij God de Vader. Hijzelf werd de zondebok die Zijn leven voor ons gaf. Zijn volmaakte offer bracht ons verzoening met de Vader.

Specialist in Israël Reizen

Israël Idoed is de specialist is Israël reizen. Inmiddels hebben er honderden Israël-liefhebbers van onze prachtige reizen genoten. Lees hun ervaringen. Onze christelijke, Nederlandstalige reisleiding neemt u graag mee op een Bijbelse rondreis langs alle bezienswaardigheden die dit prachtige land te bieden heeft.

Bekijk onze reizen