Onze organisatie

Als christelijke reisorganisatie bieden wij bijzondere rondreizen door Israël. Het land waarvan God tegen Abraham zei in Genesis 12:3: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen.’ De schoonheid van Israël, de verwondering over Gods wegen en de vreugde van het samen reizen maken onze Israël reizen tot een unieke en onvergetelijke ervaring. Heeft u net als wij het verlangen om naar het land van melk en honing te gaan? Kom, ga met ons! Het wordt een unieke ervaring met een diepe beleving!

Betekenis Idoed

Bemoediging

Idoed betekent ‘bemoediging’. De reizen naar Israël die wij aanbieden onder deze naam, dienen allereerst om de deelnemers te bemoedigen en dichter bij het land van de Bijbel te brengen. Zo wordt u bekend met het land van de vaderen. Tegelijkertijd ontmoeten en bemoedigen wij tijdens het reizen het Joodse volk.

Bijbels symbool

Het woord ‘Idoed’ wordt in ons logo ‘gedragen’ door een amandeltwijg. Deze amandeltwijg wordt vermeld in het Bijbelboek Jeremia:

Jeremia 1 vers 11 en 12:
“11 Het woord van de HEERE kwam tot mij, zeggende: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltwijg.
12 Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen.”

Wakker

In het Hebreeuws is het woord ‘amandelboom’ afgeleid van een werkwoord met een prachtige betekenis: wakker  worden, spoedig tot bloei komen. Jeremia ziet dus een ‘wakkere’ twijg, die spoedig zal gaan bloeien. Daarom draagt de amandeltwijg de naam Idoed; een bemoediging.

Bloei

Mogen wij u uitnodigen om mee te gaan naar Israël? Het land dat vaak geknakt leek te zijn, maar altijd weer tot bloei zal komen.

Onze visie

“Saamhorigheid en binding”

Onze visie van ” saamhorigheid en binding” is gebaseerd en geïnspireerd door het Woord van God.

Door aan Zijn roepstem gehoor te geven, zijn wij biddend tot een relatie met het bijzondere land en volk van Israël gekomen. Daar brengt Hij ons naartoe, getrokken met koorden van Liefde.

Zo gaan wij van kracht tot kracht steeds voort, vast en zeker, vol vertrouwen in saamhorigheid. We gaan de toekomst tegemoet om samen met u, geleid door Zijn Woord, op reis te gaan naar het bijzondere land Israël.

Vanuit deze visie kunnen wij u een unieke en onvergetelijke reis aanbieden om u zo een liefdevolle verbinding te laten beleven met het Beloofde Land.

Waarom Israël?

Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen… (Psalm 84:3).

Mijn naam is Jo le Poole, ik ben getrouwd met Marjan le Poole-Fleskes. Wij wonen met ons gezin in Doetinchem. Ik verbind graag mensen in en met mijn brede netwerk.

Israël Idoed Reizen werkt samen met mensen in Nederland en Israël, Joods en niet-Joods, “zonder aanzien des persoons“. Mensen met hart voor en kennis van de cultuur en het land Israël. Partners die denken en werken met dezelfde visie als wij.

Als kind had ik al de roep en het verlangen om naar Israël te gaan. Ik wilde graag meer over dit bijzondere land weten. Het verlangen werd in de loop van mijn leven steeds sterker en in 2010 was het dan eindelijk zover. Samen met mijn gezin zijn we afgereisd naar Israël.

Deze reis legde de basis voor een christelijke reisorganisatie, gespecialiseerd in reizen naar Israël. Graag nemen we u mee! Israël is onbeschrijfelijk mooi en onze reizen zijn onvergetelijk.

 

Goede doelen

Israël, een bijzonder land

Israël is een bijzonder land en in dat bijzondere land gebeuren bijzondere dingen. Tijdens onze reizen proberen wij meerder goede doelen te bezoeken Het is Zijn land, en vanuit dat perspectief bevelen wij u een aantal goede doelen aan.

Eén daarvan is Yad LaKashish. Dit is een non-profit organisatie die 300 oudere bewoners van Jeruzalem dagelijkse ondersteunt door deze mensen te voorzien van creatief werk en kansen middels artistieke workshops.

De missie van deze stichting is om bij deze oudere mensen het gevoel van zelfwaarde te vernieuwen en versterken. Klik hier om naar de website van Yad Lakashish te gaan.

Ontdek Israël

Ontdek Israël zoals dat alleen met Idoed kan. Een ervaring om nooit te vergeten!

Voor allen die al eens met een christelijke reis naar Israël zijn geweest, bieden wij u een alternatief met meer diepgang.

Op deze manier krijgt u een diepe band met het land van de vaderen. Ga mee naar Israël en beleef het zelf!

Shalom lehitraot!