Wat is jouw band met Israël?

‘Zo’n tien jaar geleden had ik geen bijzondere band met Israël. Israël was uiteraard het land dat God aan het volk, de Israëlieten, ten erfdeel gegeven heeft. Maar toen kwam de eerste reis naar dit land en begon de Bijbel naast dat wat op het papier geschreven stond, ook werkelijkheid te worden. De kiem werd gelegd.

Het water van de Heilige Geest vloeide, en zie daar, er kwam een levendige relatie  met de God van Abraham, Izak en Jakob. Er ging een nieuwe wereld open en die is niet meer te sluiten…’

Wat vind je leuk aan het zijn van reisleider?

‘In de allereerste plaats gaat mijn belangstelling uit naar contact met mensen. Zelf ben ik dus een mensenmens, zoals dat dan mooi verwoord wordt. Als reisleider kom je op een bijzondere manier in aanraking met mensen die ook het verlangen hebben om meer te weten te komen van de God van Israël, die ook onze God is. Als reisleider heb je vaak ook persoonlijke gesprekken. Die geven vaak ook verdieping in de dingen die ons samenbinden. Reisleider zijn is geen op zich zelf staande “taak”, maar het is samen op reis gaan, behulpzaam zijn, en elkaar respecteren. Als één familie dus.’

Wat maakt de reizen van Idoed bijzonder?

‘Omdat ik tot nu toe nog nooit met een andere reisorganisatie naar Israël geweest ben, kan ik moeilijk een vergelijking maken, maar dat hoeft ook niet. Wat goed is, is goed. De programma’s zijn goed afgestemd op het reisgezelschap en dat is heel belangrijk. Is het een gezinsreis, dan worden er ook leuke dingen voor de kids georganiseerd. Een jongerenreis heeft een heel wisselend programma, prachtig voor de jeugd. Verdieping neemt een grote plaats in, maar ook heerlijk genieten van wat dit bijzondere land te bieden heeft, komt uitgebreid aan bod. Een gemeentereis heeft ook weer een eigen invulling, al naar gelang de interesse van de reizigers. Kortom, reizen op maat naar een bijzonder land.’

Wat wil je de reizigers meegeven?

‘Veel, zou ik dan zeggen, maar het is goed opletten dat alles wat meegegeven wordt, ook voor de groep of de betrokken persoon interessant is. De laatste zes jaar ben ik de profeten aan het bestuderen. Met regelmaat sta ik versteld. Wat de profeten heel lang geleden van God door moesten geven, zie je plotseling heel scherp voor ogen. Het is niet de bedoeling het profetisch woord in te vullen, maar terugkijken, zoals de Bereëen, en ontdekken wat God in Zijn (profetisch) Woord ook ons, samen met Israël, wil laten zien. Hij onderwijst ook ons via Zijn volk en Zijn land Israël. Luister dus en begrijp dit onderwijs; Hoor Israël, en ook u en jij wat deze God tot ons als mens te zeggen heeft.’

 

Reisleider: Klaas Weerstand