Feestdagen in Israël: Sjavoeot of Wekenfeest

Het Jodendom kent een schat aan traditionele en Bijbelse gebruiken. Van bijzondere inzettingen die eeuwenlang worden overgedragen tot belangrijke feestdagen waarover we in de Bijbel lezen. Van de wekelijkst terugkerende Shabbat tot het jaarlijkse Loofhuttenfeest: ieder feest is uniek en geweldig om in Israël mee te maken. Zelf deze bijzondere gebruiken of feestdagen beleven in Israël? Bekijk onze rondreizen.
Wekenfeest in de Bijbel
Na Pesach en het feest van de ongezuurde broden, krijgt het volk Israël de opdracht om vijftig dagen af te tellen. Aan het eind van deze omertelling begint het oogstfeest Sjavoeot (Hebreeuws voor ‘weken’). Het volk wordt opgeroepen om naar Jeruzalem te gaan en hier de eerstelingen van de oogst aan God te offeren. In Handelingen 2 lezen we dat tijdens Sjavoeot de Heilige Geest werd uitgestort en dat er 3000 “eerstelingen” tot geloof kwamen. Zo krijgt het feest een diepe betekenis die wijst naar de Messias.
Leviticus 23: U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.
Handelingen 2: En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. […] Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
Beleef de feestdagen in Israël
In het vroege Jodendom werd het Wekenfeest verbonden aan de ontvangst van de Thora op de berg Sinaï. Zo wordt het feest ook nu nog door het Joodse volk gevierd. De eerste nacht van Sjavoeot wordt studerend in de Thora doorgebracht. In de synagoge wordt voorgelezen uit het boek Ruth, dat herinnert aan het oogstfeest. Synagogen en huizen worden versierd met bloemen, fruit en ander groen. Men eet en drinkt voornamelijk melkgerechten, als symbool voor de voedende kracht van de Thora.
Ook de feestdagen beleven in Israël? Bekijk onze rondreizen!