Zicht op Israël Reis tijdens het Poerimfeest 18-29 maart 2019

Ik was tijdens deze reis voor het eerst in het Heilige land. Het was niet bedoeld als vakantie maar als een studiereis. Ik wilde mijn geloofsleven verdiepen en verrijken. Plaatsen bezoeken die genoemd worden in de Bijbel. Plaatsen bezoeken waar Zijn heil voor het Joodse volk en ons verwezenlijkt werden. Ik heb vele van die plaatsen bezocht. Begeleid door deskundige gidsen en toegewijde reisleiding kwamen deze Bijbelse plaatsen, als het ware, tot leven.

Maar er was meer. Veel meer. De informatie over het reilen en zeilen in Israël vanaf 1948 tot nu toe heeft veel indruk op mij gemaakt. Hoe de Eeuwige zijn volk terugbracht en bewaard heeft tot op de huidige dag is zeer bijzonder. Daarnaast heb ik ervaren dat mijn informatie over werkelijkheid in Israël niet overeen kwam met wat tijdens mijn reis vernam en ervaarde.

Echter wat me het meeste indruk op mij heeft gemaakt zijn de gesprekken met inwoners van Israël. Het leven in een land dat voortdurend bedreigd wordt. Leven in een verdeeld land met zowel Joden, Moslims en Christen. De gesprekken hebben mij ook een andere kijk gegeven op het Jodendom. Ik heb leren inzien dat mijn christelijke schriftuitleg verrijkt kan worden als ik mijn Joodse geloofswortels serieus neem.

Ik kijk terug op een uitstekend georganiseerde reis die mij naast Heilige plaatsen ook in contact bracht met relevante plaatsen voor christenen van vandaag. Zo werd er een brug geslagen tussen het Schriftuurlijke verleden en het huidige Israël/Jodendom.

Gouda. Wouter Slob

Bekijk onze Israëlreizen