A = Ayalla, die ons leidde door haar land, met humor, grote liefde voor God en het Grote Boek. Haar kennis van Het Woord en het land droeg ze aan ons over. Zelfs op de sabbath nodigde ze ons uit om koffie te drinken bij haar thuis. Daarna konde we met de heerlijkste ingrediënten van haar tafel onze lunch klaarmaken voor onze picknick onderweg.
B = Bus, met Ibrahim als chauffeur, die ons overal bracht.
C = Columbarium, duiventil in de grot, ook op Massada voor de mussen.
D = Davidson Centre, de stad van David, onder de grond in Jeruzalem, mochten we bezoeken. de de oude stenen met onze eigen ogen bezien en rond te lopen.
E = En Avedat National Park, één van de mooiste wandelingen, met steenbokken, rotsduiven, water, rotsen, waterval, een terebint van 250 jaar oud. Twee metalen trappen met handvaten brachten ons steil omhoog naar het populieren bos.
F = Films, hebben we gezien, over de Israëlische omgekomen astronaut, en het begin van de eerste kibbutz. Maar het meest spectaculaire was de 3d film in het Hula Park, dat was lachen en gillen.
G = Gebedsverhoring van Tine. Ik had mijn wandelstok laten liggen in het eerste hotel. Ik kreeg toen de wandelstok van Tine en liet deze liggen in de kibbutz. Tine zonderde zich af tijdens een picknick en bad tot God dat ze een stok zou vinden voor mij, wat liefdevol was dat. En God verhoorde dit gebed, ze vond in de natuur twee stevige houten stokken. Eén er van heb ik daarna telkens gebruikt en liet hem steeds elke avond in de bus achter. “Uw stok en uw staf die vertroosten mij. “Psalm 23:4.
H = Helpende handen, hebben we ontvangen van onze medewandelaars, bij het klimmen en dalen in de bergen. Dat was een grote zegen.
I = Israël Idoed, daarmee mochten we onze prachtige reis maken met Marjan Le Poole. een liefdevolle vrouw met veel geduld en wijsheid. Maar ook dagelijks ontvingen we van haar geestelijke begeleiding door woorden uit de bijbel en haar persoonlijk levend geloof was merkbaar in de gebeden die ze uitsprak. In Galilea kregen we zelfs van haar een bijbelstudie over de zaligsprekingen.
Heel veel dank Marjan!
J = Jaffa, de eerste plaats waar we verbleven, ‘s middags met z’n tweeën heerlijk gewandeld. Van de oude straatjes naar de kust en daarna naar boven, het mooiste deel met de vele bruidsparen en het uitzicht op Tel Aviv.
K = Kedumim, het Bijbels natuurreservaat, waar we uitleg kregen over alles wat daar te zien was waar de Bijbel over spreekt. De hysop: “Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn.”Psalm 51:9. Jezus zei ???? aan het kruis) “Ik heb dorst “….Zij vulden een spons met zure wijn staken die op een hysopstengel en brachten die aan Zijn mond. Joh.19 Wij mochten de hysop vijzelen en meenemen als een kruid voor het eten. Ook over de voorwerpen uit de Bijbel kregen we uitleg, de regenput, de olijfpers. En de vele bomen uit de Bijbel kregen we te zien.
L = Looft de HEERE, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want Zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid. Psalm 117 Hebben we gezongen in één van de grotten.
M = Massada, een zeer indrukwekkende geschiedenis. We begonnen met de wandeling naar boven met maanlicht en zagen tenslotte om 6 uur de zonsopgang. “De zon komt op, maakt de morgen wakker, mijn dag begint met een lied voor U.” Na een rondleiding met uitleg over de Romeinse vertrekken, daalden we af via het slangenpad, wat langer duurde dan het pad langs de achterkant.
N = Negev woestijn, waar we gewandeld hebben in de erosiekrater Maktesh Ramon en ook hebben we de resten van een stad van de Nabateeërs en Byzantijnen bezichtigd. We bezochten de graven van Ben en Paula Gurion en de resten van Beer Sheva.
O = Olijven, heerlijk om te eten, maar in de Bijbelse tijd werd de olijfolie gebruikt om de menorah te branden en ook om koningen en profeten te zalven. We leerden dat de bovenste olijven uit de boom de zuiverste waren, met de meest olie, deze werden gebruikt voor de tempel.
P = Poezenvrouw, Tova Saul haar roeping is om de zwerfkatten in Jeruzalem te steriliseren, bij meer dan 800 heeft ze dit al laten doen. Indien nodig verzorgt ze poezen in haar eigenhuis. Bij ons bezoek waren er drie heel jonge kittens van een paar weken oud, die ze uit een flesje poezenmelk voedde.
Q = Oumram, hier werden door een herdersjongen de Dode Zee rollen gevonden in een grot. In Jeruzalem bevindt zich een museum waar deze rollen te bezichtigen zijn.
R = Rugzak, onmisbaar voor onze wandelingen.
S = Shalom, de begroeting in Israël, betekent VREDE. “Bid om vrede voor Jeruzalem.”Ps.122 : 6.
T = Tempel Instituut, bezochten we in Jeruzalem. Alles is klaar voor de derde tempel. Die zal er zeker komen zegt Gods Woord in Ezechiël en Openbaring.
U = Ultra Ortodoxe Joden, die niet in het leger dienst doen, maar wel andere belangrijke diensten vervullen.
V = Voedsel, was geweldig in de hotels en de kibutzen, ook op onze picknicken.
W = Water, het allerbelangrijkste om in leven te blijven. Ook in Israël was dit in de geschiedenis steeds het belangrijkste product om zich ergens te vestigen. Wat heeft God aan Israël een wijsheid gegeven om het water tevoorschijn te halen en te gebruiken.
Y = Yad Lakash, een prachtig project in Jeruzalem, fijn om de ouderen te ontmoeten en mijn geld daar te besteden voor de mooie producten.
Z = Zeven vruchten van het land, Deut. 8:6-8 tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappels, olijfbomen en honing.

Lies Oden