Wat een gewéldige ervaring, de reis die we hebben gemaakt met Israël Idoed! Inderdaad een bemoediging, om nooit meer te vergeten.
Eigenlijk was alles bijzonder op deze reis door het Heilige Land, Jeruzalem, Kapernaüm, Bethlehem, Bethel, Silo, Joppe, Jericho,de zee van Galilea…
Maar ook de ontmoetingen met alle mensen, zoals Benjamin Philip, de directeur van Hineni, de Palestijn Tass Saada en de ontmoeting met de Palestijnse voorganger Steven Khoury..
Maar ook Yad-Vashem, het Friends of Zion-museum, de Sabbatsmaaltijd en de dienst in de synagoge lieten een grote indruk bij Ria en mij achter.
Jo is in staat om christenen van verschillende achtergrond, zowel reformatorisch, evangelisch en charismatisch samen te binden op de reis en hen het gevoel te geven samen als één groep op te trekken.
We hebben samen gebeden, samen gezongen, samen het Woord van de HEERE, onze God mogen lezen.
We konden het prima vinden met onze overige reisgenoten en Léon Gork, de gids van Zuid-Afrikaanse komaf, die zo prachtig alles kan vertellen en verschrikkelijk veel weet.
Kortom, twijfelt u nog?
Niet doen, maar in geloof en vertrouwen het land gaan bezoeken waar Gods Volk woont en waar Hij Zijn bedoeling mee heeft.
Soli Deo Gloria.
Nieuw-Milligen: Kees en Ria Bos