Betekenis van de Loelav

Loofhuttenreis Israël met Yom Kippur

Op rondreis naar Israël verdiepen we ons in de Joodse wortels van het geloof. Extra bijzonder is het wanneer we de feestdagen in Israël meemaken. We zien de Joodse gebruiken van dichtbij en beleven de feestelijkheden. Ook op reis naar Israël tijdens de Joodse feesten? Kijk dan bij onze reizen. Beleef bijvoorbeeld het Poerimfeest.

Op rondreis tijdens het Loofhuttenfeest zien we in Jeruzalem de Loelav. Het is een bundeltje takken dat één tak van de dadelpalm, drie geurende mirretakken en twee wilgentakjes bevat. Daarnaast is er een etrog, een soort groene citroen. Deze gebruiken hebben een bijzondere symboliek, die onze gids aan ons uitlegt.

Elk onderdeel van de loelav heeft een lekkere geur, smaak of allebei. De smaak staat symbool voor Thorakennis en de geur voor het doen van goede daden. Een etrog heeft zowel een lekkere smaak als geur, zodat deze hiermee symbool staat voor mensen die over kennis van de Thora beschikken én goede daden doen. De palm brengt dadels voort, deze hebben een lekkere smaak, echter geen reuk. Zo staat dit symbool voor mensen die wel Thorakennis hebben, maar geen goede daden doen. De mirte heeft geur, maar geen lekkere smaak, zo staat deze voor mensen die geen Thorakennis hebben, maar wel goede daden doen. En als laatste de wilgetak, deze heeft geen van beide eigenschappen. De loelav representeert hiermee de gehele mensheid, mensen met en zonder Thorakennis mensen die goede daden verrichten en mensen die dit niet doen.

De lulav, hadassim en aravot worden eerst met de rechterhand opgenomen en vervolgens wordt de etrog met de linkerhand genomen. Een zegen wordt uitgesproken over de vier soorten:

“Gezegend zijt gij, God … die ons heeft geheiligd met Zijn geboden en ons heeft geboden de loelav te nemen.”

Ook het Loofhuttenfeest in Israël beleven? Bekijk dan onze najaarsreizen of neem vrijblijvend contact met ons op via 0314363280.