Ma - vr: 9:00 - 17:00 uur 0314-363280

Betekenis van Idoed en de amandeltwijg

Bemoediging

Idoed betekent ‘bemoediging’. De reizen naar Israël die wij onder deze naam aanbieden, dienen om de deelnemers te bemoedigen en dichter bij het land van de Bijbel te brengen. We willen zo bekend worden met het land van de vaderen, en tegelijk het Joodse volk ontmoeten en bemoedigen. Wij willen u begeleiden op uw rondreis door Israël.

Bijbels symbool

Het woord ‘idoed’ gedragen op de amandeltwijg.

Jeremia 1 van vers 11 tot 12:
“11 Het woord van de HEERE kwam tot mij, zeggende: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltwijg.
12 Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen.”

Wakker

In het Hebreeuws is het woord ‘amandelboom’ afgeleid van een werkwoord met een prachtige betekenis: wakker, spoedig tot bloei komen. Jeremia ziet dus in feite een ‘wakkere’ twijg, die spoedig zal gaan bloeien. Daarom past de amandeltwijg zo mooi bij de naam Idoed: een bemoediging.

Bloei

Dit is de uitleg die eraan verbonden is, en daarom draagt de amandeltwijg de naam Idoed. Mogen wij u uitnodigen om mee te gaan naar Israël? Het land dat vaak geknakt is, maar dat altijd weer tot bloei zal komen.