Reizen met verdieping!

Altijd al een reis willen maken naar Israël? Dit is uw kans. Er is bijna geen land ter wereld met zo'n rijke geschiedenis en cultuur als Israël! Wij hebben voor u de volgende reizen samengesteld:

Jongerenreis Israel
Verbindingsreis (11 of 15 dagen)
Israel Bemoedigingsreis in 9 dagen
Bijbelse studiereis Israel (11 dagen)
Profetische reis Israel (11 dagen)

Betekenis van Idoed en de amandeltwijg

Bemoediging

Idoed betekent ‘bemoediging’. De reizen naar Israël die wij onder deze naam aanbieden, dienen om de deelnemers te bemoedigen en dichter bij het land van de bijbel te brengen.  We willen zo bekend worden met het land van de vaderen. Wij willen u begeleiden op uw reis door Israel.

Bijbels symbool

Het woord 'idoed' gedragen op de amandeltwijg. Jeremia 1 van vers 11 tot 12.

11 Het woord van de HEERE kwam tot mij, zeggende: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltwijg.
12 Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik zal wakker zijn over Mijn woord, om dat te doen.

Wakker

In het Hebreeuws is het woord ‘amandelboom’ afgeleid van een werkwoord met een prachtige betekenis: wakker, spoedig tot bloei komen. Jeremia ziet dus in feite een ‘wakkere’ twijg, die spoedig zal gaan bloeien. Daarom past de amandeltwijg zo mooi bij de naam Idoed: een bemoediging.

Bloei

Dit is de uitleg die eraan verbonden is, en daarom draagt de amandeltwijg de naam Idoed. Mogen wij u uitnodigen om mee te gaan naar Israel? Het land dat vaak geknakt is, maar dat altijd weer tot bloei zal komen.

Bekijk onze facebookpagina
Israel Ministry Of Tourism Israel Land Of Creation

Israel Idoed Reizen

Havenstraat 9-01
7005 AG Doetinchem

Telefoon: 0314-363280 in dringende gevallen 06 28230131 of 06 38821348
Mobiel: in Israël (00972) 54 6826576 of 054 6826576
info@israelidoedreizen.nl